#Sempozyum: Ekim Devrimi’nin 100. Yılında Sosyalizmin Güncelliği

Kapitalizmin varoluşsal bir bunalım yaşadığı tarihsel bir dönemden geçiyoruz. Ekonomik, mali, ekolojik, siyasal, ideolojik krizler üst üste binerek çoklu bir krize dönüşüyor. Bunun bir sonucu olarak kapitalist devletler arasındaki ilişkilerde kopuş eğilimi belirginleşiyor, çatışma ve çelişkiler önlenemez biçimde yayılıyor. Kapitalizmin bunalımı insanlığı yeni bir dünya savaşı felaketine doğru sürüklerken, sosyalizm yeniden geniş yığınların ilgi alanına giriyor. Böyle bir dönemde, Ekim Devrimi anmalarının da sosyalizmin güncelliğiyle sıkıca bağlı olması gerektiğini düşünüyoruz.

Bu sebeple, Abstrakt Dergi olarak Marksizm’in farklı eğilimlerinden ve geleneklerinden gelen düşünürlerin ve akademisyenlerin yer alacağı, aynı zamanda katılımcıların da etkin biçimde müdahale edebileceği bir Sempozyum arzulamaktayız.

Sempozyum konuşmaları sonrasında sitemizde ve basılı kitap olarak yayımlanacaktır.

TARİH

5 Kasım 2017 Pazar

PROGRAM

10:00 – 12:00 | KAPİTALİZMİN BİTMEYEN ÇOKLU BUNALIMI (2008-2017)

Moderatör: Mehmet Mutlu

Açılış Konuşması | Kapitalizmin Bunalımı ve İnsanlığın Geleceği Korkut Boratav 2008 Ekonomik Krizi ve Politik Sonuçları Özgür Müftüoğlu Ekolojik Kriz ve Çıkış Yolları Beyza Üstün 2008-09 Krizinden Bugüne Çürümüş Vaatler Ali Rıza Güngen

12:00 – 13:00 | ÖĞLE ARASI

13:00 – 14:45 | EKİM DEVRİMİ’NİN DENEYİMLERİ

Moderatör: Canan Kaplan

Ekim Devrimi ve Sovyet Müslümanlarının Uyanışı Emel Akal Ekim Devrimi ve Kadın Mukaddes Çelik  Ekim Devrimi’nde İşçi Sınıfı Yönetmeyi Nasıl Öğrendi? Nuray Sancar Ekim Devrimi’nde Ulusal Etken ve SSCB’nin Kuruluşu Alp Altınörs

14:45 – 15:15 | ARA

15:15 – 17:00 | SOSYALİZMİN GÜNCELLİĞİ

Moderatör: Fatma Edemen

Sosyal Medya, İnternet ve Sosyalizm Funda Başaran Sınıf Mücadelesi Örgütleri Olarak Halk Meclisleri, Komünler, Konseyler, Özyönetimler Ferda Koç 21. yy.’da Sosyalist Ekonomi: Komünal mi, Planlı mı? Olcay Çelik Yeni Toplumsal Mücadelelerde Kadın Özneleşmesi Birsen Kaya

ULAŞIM

TÜM-BEL-SEN Toplantı Salonu | Sümer 2 Sok. No:29 Kızılay, ANKARA