EKİTAP – MODERNİTEYİ ELEŞTİREN MODERNİTE: AYDINLANMA, BİLİM VE EGEMENLİK

J. Moufawad Paul’un abstraktdergi sayfalarında yayınlanan 1) Muzaffer Felaket Belirtileri: Modernite ve Hoşnutsuzlukları, 2) Var Olan Her Şeyin Acımasız Eleştirisi: Bilim Olarak Marksizm ve 3) Göğün Yeryüzüne İndirilişi: Egemen İktidar Teorilerinin Zorlantılı Ayini başlıklı yazılarından oluşan üçlemesini, başına Marksizmin Doğuşunu Düşünmek Üstüne başlıklı yeni kaleme alınmış giriş yazısını da ekleyerek kitaplaştırdık.

PDF formatındaki derleme kitapçığı indirmek için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız:

Türkçesi için: MODERNİTEYİ ELEŞTİREN MODERNİTE: AYDINLANMA, BİLİM VE EGEMENLİK

İngilizcesi için: MODERNITY CRITICAL OF MODERNITY: ENLIGHTENMENT, SCIENCE & SOVEREIGNTY