YAZARLARA ÇAĞRI: #DOSYA 08 BAĞIMSIZ VE DEVRİMCİ SİNEMALAR

Yazarlara Çağrı: 

#Dosya 08: Bağımsız ve Devrimci Sinemalar

For English version click here. 

Bu dosyamızda geçmiş dosyalarımızdan farklı bir konuyu ele alıyor, Lenin’in “sanatların en önemlisi” olduğunu belirttiği sinemayı, bağımsız ve devrimci sinemalar perspektifinden tartışıyoruz. Egemen ticari sinemaya karşı ezilenlerin kendi hikayelerini anlatma ısrarının vücut bulduğu bağımsız ve devrimci sinema pratiklerine farklı cephelerden bakma ihtiyacını bir nebze olsun giderme arayışıyla çıktığımız bu dosyamızda da geçmiş dosyalarda olduğu gibi desteğinizi bekliyoruz. 

Her egemen nasıl karşıtını doğuruyorsa, ortaya çıktığı ilk günlerde özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nde Edison tarafından sermaye için bir para makinesine dönüştürülen ve stüdyoların kuruluşuyla eğlence sektörünün belki de en büyük parçası haline gelen ticari sinema da karşıtını doğurdu. Büyük stüdyolara ve tröstlere karşı bağımsız stüdyo girişimlerinden Avrupa’nın ilerici, gerçekçi sinema akımlarına, onları eleştirerek yükselen, sinemanın devrimci yönünü keşfe çıkan üçüncü sinemaya, devrimci ve bağımsız sinemaların tarihi içinde bulundukları dönemin ekonomik, politik ve kültürel etkilerini taşıyarak günümüze dek gelmiştir.

Aşağıda önerdiğimiz başlıkları bulabilirsiniz. Bizim önerdiğimiz başlıkların dışındaki katkılarınıza da açığız. 

 • Amerikan stüdyo sisteminden günümüz bağımsızlarına sinema endüstrisi üzerine tartışmalar
 • Avrupa sanat sineması ve gerçekçi sinema akımları
 • Sovyet sinemasının ilk yılları ve Sovyet sinema tekniği üzerine tartışmalar
 • Sosyalist gerçekçilik
 • Latin Amerika’dan Afrika’ya Üçüncü sinema
 • Türkiye’de bağımsız ve devrimci sinema tartışmaları (Genç Sinema Hareketi’nden Yılmaz Güney’e, Yeni Türk Sineması’ndan Yeni Sinema Hareketi’ne)
 • Kürt sineması, ulusal ve ulusaşırı sinema tartışmaları
 • Belgesel sinemanın devrimci olanakları
 • Belgesel sinema akımları
 • Belgesel ve kurmaca etkileşiminin olanakları
 • Gerilla film yapımı
 • Film festivalleri 
 • Sinema ve yüzleşme pratikleri, sinemanın toplumsal olanakları
 • Rojava film komünü ve benzeri sinema kolektifleri
 • Propaganda aracı olarak sinema
 • Çeşitli bağımsız ve devrimci film örnekleri üzerine eleştiri, değerlendirme yazıları

 

Son yazı gönderme tarihi: Türkçe yazılar için 1 Aralık 2020.

Türkçeye çevrilecek yazılar için: 20 Kasım 2020.

Dosya yayın tarihi: 15 Aralık 2020.

Dosya Editörleri: Fatma Edemen – Cem Koç.

Hazırlayacağınız makalelerde temel perspektif, kaynakça ve referanslar için Abstrakt Dergi’nin yayın politikasını ve yazım kurallarını (http://www.abstraktdergi.net/yazarlara/) esas alırsanız memnun oluruz.

E-mail: posta@abstraktdergi.net