YAZARLARA ÇAĞRI: #DOSYA05 AMERİKAN EMPERYALİZMİ KRİZDE

Bir önceki dosyamızda Rusya ve Çin’i yükselmekte olan yeni bir eksen bağlamındaki anlamlarıyla ele almıştık. Madalyonun öbür yüzündeyse küresel emperyalizmin mevcut hegemonya merkezi yer alıyor. Soğuk Savaş’ı izleyen dönemde Amerika Birleşik Devletleri yalnızca en güçlü emperyalist ülke olarak değil, aynı zamanda görünüşte tek kutuplu bir dünya düzeninin de lideri olarak belirmişti. Özellikle 2008 Ekonomik Krizi’nin ardından ise, eli giderek zayıflayan ABD’nin küresel hegemonyası bir meydan okumayla karşılaştı. Bu dosyamızda ABD emperyalizminin krize verdiği yanıta ve küresel emperyalizmin tam da merkezinde beliren toplumsal direniş ve tepki odaklarına yoğunlaşıyoruz.

Aşağıda önerdiğimiz başlıklar ve sizlerin de ekleyecekleriyle bu tartışmayı derinleştirmeyi umuyoruz:

 • ABD ve halklarının tarihi: Yerleşimciler/sömürgeleştirenler, yerli halklar, Afro-Amerikalılar, göçmenler, vb.
 • ABD’nin küresel hegemonyasında gerileme: İktisadi güç ve rakipler; askeri güç ve rakipler; BRICS ve AB gibi politik ve iktisadi oluşumlarla ilişkiler; vb.
 • Trump, Sanders ve politik yelpazenin merkezindeki aşınma; seçimler özelinde ve ötesinde solun ve sağın sahneye çıkışı.
 • Politika ve gençlik; yeni örgütlenme ve öncülük modelleri; Demokratik Sosyalistler (DSA), Marksist Merkez (Marxist Center), Devrimci Kölelik Karşıtı Hareket (the Revolutionary Abolitionist Movement), vb.
 • Yeni yerel yönetim anlayışları: Jackson Kooperatifleri, Jackson-Kush Planı, vb.
 • Trump döneminde kadın hareketi: Kadınlar Yürüyüşü, #MeToo, vb.
 • Tarihi, bağlamı, mevcut politik perspektifi ve çelişkileriyle LGBT+ hareketi
 • Yerli mücadelelerinin dünü ve bugünü; Standing Rock, Amerikan Yerli Hareketi (American Indian Movement), özel yerleşim sistemi, vb.
 • Yeni sağ; Alternatif Sağ (Alt-Right) biçiminde faşizmin yükselişi, Gururlu Çocuklar (Proud Boys, vb.)
 • Neoliberalizm ve hoşnutsuzlukları; sanayi üretiminin kaçışı ve emek ithalatı; Detroit’te sanayinin yok oluşu; Paslı Kuşak (Rust Belt), vb.
 • Göç ve imparatorluk; Trump’ın seyahat yasakları, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE), sınıra duvar önerisi, göç dalgaları, vb.

 

Son yazı gönderme tarihi: Türkçe yazılar için 15 Şubat 2019, yabancı dilde yazılar için ise (çeviri süresi de gözetilerek) 1 Şubat 2019’dir.

Dosya yayın tarihi: 1 Mart 2019

Hazırlayacağınız makalelerde temel perspektif, kaynakça ve referanslar için Abstrakt Dergi’nin yayın politikasını ve yazım kurallarını (http://www.abstraktdergi.net/yazarlara/) esas alırsanız memnun oluruz.

Katkılarınızı bekliyoruz.

 

e-posta: [email protected]

Dosya Editörleri

Dilek Uygül

Güney Işıkara