Sosyalizmin Güncelliği Sempozyum Kitabı Çıktı

Ekim Devrimi’nin 100 Yılında Sosyalizmin Güncelliği Sempozyumumuz Kitaplaştı!

Ekim Devrimi’nin 100. Yıldönümü dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de çeşitli etkinliklerle anıldı. 2017, dünya ve ülkemiz bakımından çok özgün bir döneme denk geldiği için, Ekim Devrimi’ne ve onun yarattığı SSCB’ye ilgi büyük oldu.

Kapitalizmin varoluşsal bir bunalım yaşadığı tarihsel bir dönemden geçiyoruz. Ekonomik, mali, ekolojik, siyasal, ideolojik krizler üst üste binerek çoklu bir krize dönüşüyor. Bunun bir sonucu olarak kapitalist devletler arasındaki ilişkilerde kopuş eğilimi belirginleşiyor, çatışma ve çelişkiler önlenemez biçimde yayılıyor. Kapitalizmin bunalımı insanlığı yeni bir dünya savaşı felaketine doğru sürüklerken, sosyalizm yeniden geniş yığınların ilgi alanına giriyor.

abstrakt dergi olarak, böyle bir dönemde, Ekim Devrimi anmalarının da sosyalizmin güncelliğiyle sıkıca bağlı olması gerektiğini düşünerek, düzenlediğimiz sempozyumun başlığını “Ekim Devrimi’nin 100. Yıldönümünde Sosyalizmin Güncelliği” olarak belirlemiş ve farklı geleneklerden ve akımlardan gelen Marksist düşünce insanlarını 12 Ekim 2017’de Ankara TÜM-BEL-SEN Konferans salonunda bir araya getirerek geçmişten günümüze uzanan bir tartışma yürütmüştük. HDP’nin tutsak Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın ve New York Şehir Üniversitesi’nden Marksist profesör Bertell Ollman’ın mesajları Sempozyuma güç katmıştı. İşte, şimdi de bu tartışmaların dökümünü, bu kitapta bir araya getirdik.

Konuşmacılarımızın her birisi, konuşmalarının bant çözümleri üzerinde çalışarak, diledikleri ekleme ve çıkartmaları yaptılar. Bu yoldan, konuşma dilini yazı diline çevirdiler. Belki Sempozyum anında zaman basıncıyla eksik kalan yönleri tamamladılar. Ortaya, Türkiye Marksist düşünce evreninin önemli isimlerinden derlenmiş bir sosyalizm tartışması çıktı.

Yoğun bir ilgi gören Sempozyumun kalıcılaşması, zaman ve mekan sınırlarından kurtarılarak, geniş kesimlerin yeniden dikkatine sunulması amacıyla bu kitap çalışmasını gerçekleştirdik. İlgiyle okuyacağınızı umuyoruz. Sempozyumun kitaplaşmasını sağlayan Ceylan Yayınları emekçilerine de teşekkürü bir borç biliriz.

Kitabımızı bir çok kitabevinde bulabilirsiniz!

EKİM DEVRİMİ’NİN 100. YILINDA SOSYALİZMİN GÜNCELLİĞİ

Derleyen: Alp Altınörs
Baskı ve Mizanpaj: Ceylan Yayınları
Kapak Tasarımı: Özgür Yurttaş

İçindekiler

I. Oturum: Kapitalizmin Bitmeyen Çoklu Bunalımı (2008-2017)
Açılış Konuşması | Mehmet Mutlu
Kapitalizmin Bunalımı ve İnsanlığın Geleceği | Korkut Boratav
HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın Mesajı | Selahattin Demirtaş
2008 Ekonomik Krizi Ve Politik Sonuçları | Özgür Müftüoğlu
Ekolojik Kriz ve Çıkış Yolları | Beyza Üstün
2008-2009 Krizinden Bugüne Çürümüş Vaatler | Ali Rıza Güngen

II. Oturum: Ekim Devrimi’nin Deneyimleri
Ekim Devrimi’nde Ulusal Etken | Alp Altınörs
Sovyet Müslümanlarının Uyanışı | Emel Akal
Ekim Devrimi ve Kadın | Mukaddes Erdoğdu Çelik
Devrimin Tam Zamanıydı. Ne Yaptılar, Nasıl Başardılar? | Nuray Sancar

III. Oturum: Sosyalizmin Güncelliği
Sosyal Medya, İnternet ve Sosyalizm | Funda Başaran
Sınıf Mücadelesi Örgütleri Olarak Halk Meclisleri, Komünler, Konseyler, Özyönetimler | Ferda Koç
21. Yüzyılda Sosyalist Ekonomi: Planlı Mı, Komünal Mi? | Olcay Çelik
Yeni Toplumsal Mücadelelerde Kadın Özneleşmesi | Birsen Kaya