KIZIL KERALA’NIN COVİD BAŞARI HİKAYESİ – DERSLER VE SINIRLAR

Click for English version

21 Mart’ta New York’tan Yeni Delhi’ye uçuyordum. Hindistan yakın zamanda sınırlarını kapatacağını açıklamıştı ve yurtdışındaki binlerce Hintli vatandaş eşyalarını toplayıp uygun bulduğu ilk uçuşla evine dönmüştü. Yolculuk belirsizlikle doluydu – ya virüsü eve giderken kaparsam? Ya zaten kaptıysam? Ya evde başkalarına da bulaştırırsam? Nerede kalacağım, karantinada nasıl kalacağım? Uçuş sırasında yanımdaki yolcuyla konuşmaya başladım, adı Philip idi. Philip Kerala’daki evine dönüyordu. Benden farklı olarak, ilçesindeki emniyet amiriyle temasa geçmiş ve yakında geleceğini ona bildirmişti. Ayrıca, temiz olana kadar karısıyla ve küçük çocuğuyla hiç buluşmadan, 14 gün boyunca tam bir karantinada kalmak için düzenlemeler yapmıştı. Yemeklerinin karantina evine teslim edilmesini ayarlamıştı. Tanıdığım başka hiç kimse bu kadar iyi hazırlanmamıştı. Bu belki de Kerala modelindendir.

Kerala, koronavirüsün nasıl yenileceğine dair parlak bir örnek olarak ortaya çıktı. Hindistan’da Covid pozitif vakalara sahip ilk eyalet (Ocak ayında), aynı zamanda eğriyi neredeyse düzleştiren ilk Hint eyaleti oldu. Kerala ayrıca tüm Hindistan eyaletleri arasında en yüksek iyileşme oranlarına sahiptir. Bu model o kadar etkili ki Washington Post’tan The Guardian’a kadar çok sayıda küresel gazete eyaletin başarısını kutladı. Bu başlıkları daha ilginç kılan şey, Kerala’nın Komünist bir parti tarafından yönetilmesidir. 1957-59 yılları arasındaki EMS Namboodiripad hükümeti, dünyada seçilen ilk komünist hükümetler arasındaydı. O zamandan beri Hindistan Komünist Kongre Partisi (Marksist) (CPM) devletin idaresinde değişimli olarak yer aldı. Kerala’nın Covid başarı öyküsü, topluluk temelli organizasyon ve yönetişimin oluşturduğu zengin geçmişine çok şey borçludur.

Kerala Covid’in yayılmasını nasıl engelledi? Cevap, eyalet hükümetinin ve toplumun birleşik kolektif çabasında yatmaktadır. Birincisi, Kerala hükümeti Hindistan merkezi hükümetinden çok önce sıkı bir tecrit başlattı. İkincisi, Kerala ‘zinciri kırmak’ için başarılı bir strateji uyguladı. Bu başarı, Covid hastalarının tüm temaslarını tanımlayarak, onlarla temasa geçip evde karantinaya alarak, günlük olarak takip ederek ve tüm temasta olanların semptomlarını test ederek kazanıldı. Hükümet ayrıca öz-raporlamayı teşvik etti ve ana noktalarda arabayla içinden geçilerek girilen test kioskları kurdu. Kerala, 2018 yılında Nipah virüsü ile savaştı ve ilk vakalar rapor edilir edilmez kurulan protokoller ve stratejiler hızla uygulandı.

Bu şüphesiz emek yoğun bir stratejidir ve Kerala’nın diğer devletlere göre avantajı da budur. Kerala ülkedeki en iyi sağlık işaretçileri arasında. Bunun nedeni, hükümetin sadece sağlık altyapısına yaptıkları yatırımlar değil, aynı zamanda AARDRAM ve ASHA programları kapsamında topluluk düzeyinde iyi işleyen geniş bir sağlık çalışanları ağından kaynaklanmaktadır. Topluluk düzeyindeki bu çalışanlar Covid müdahalesi sırasında etkili bir şekilde seferber edildi. Hükümet ayrıca kamu sektörü sanayilerini ve yerel öz yardım gruplarını dezenfektanlar, maskeler ve eldivenler üretmeye yönlendirdi. Yerel yetkililer, öz yardım grupları ve topluluk liderleri, sıhhi uygulamalar ve önlemler hakkında halka bilgi verilmesinde kilit bir rol oynadı.

Kudumbashree programı kapsamında olan Kerala’daki öz yardım grupları, ülkenin geri kalanındakilerden farklıdır çünkü eyalet hükümeti ile işbirliği içinde çalışırlar. Hükümet tecride başladıktan sonra, bu öz yardım grupları yoksullara ve karantina altındaki kişilere yiyecek sağlamak için hükümet tarafından topluluk mutfakları kurmaya yönlendirildi. Binlerce topluluk mutfağı kuruldu ve hükümet, devlet kantinlerinde finanse edilen besleyici yemekler sunuyor. Devlet Kadın ve Çocuk Dairesi, okullar kapalı olsa bile okul çocuklarına gün ortası yemeklerini göndermeye başladı. Hükümet aynı zamanda ülkedeki gıda ve tahıl dağıtımı krizi sırasında, gıda tahıl dağıtım sistemini genişleterek tüm halka gıda teminini sağlamıştır.

Hindistan merkezi hükümetinin 6 haftalık ülke çapında tecrit içeren Covid müdahalesinin yarattığı önemli bir trajedi, milyonlarca göçmen işçiyi evlerinden uzakta, mahsur bırakmasıdır. Bu göçmenler işsiz, gelirsiz kaldı ve bazılarının yiyecek ve barınağa erişimi yoktu. Tecrit sırasında milyonlarca göçmen, çoğu açlık ve tükenme yolunda yok olmak üzere, çoğu zaman yaya olarak köylerine geri dönmeye çalıştı. Bazıları bunu bağımsızlıktan bu yana Hindistan’da yaya olarak gerçekleşen en büyük göç olarak nitelendirdi. Merkezi hükümet bu göçmen işçilere herhangi bir çözüm sağlamada tamamen etkisiz kalmıştır. Kerala’nın stratejisi bu krizle de başa çıkmada başarılı oldu – hükümet göçmenler için 5 dilde yardım hattı kurdu ve yiyecek ve barınak sağlanmasını gerçekleştirdi. Bu, diğer eyaletlerde görülen büyük çaplı göçü engelledi.

Kerala, tecrit ile birlikte büyük bir ekonomik yardım paketi de açıkladı. Bu yardım paketi, gıda ve temel malzemelerin sağlanması, emekli maaşları, sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması, öz yardım grupları aracılığıyla kredi sağlanması ve istihdam yaratma programlarına yönelikti. Paket, genişleyen bir maliye politikası yoluyla kaçınılmaz durgunluğu kapsamlı bir şekilde kontrol altına alma çabasıdır.

Öyleyse Kerala neden bunu başardı ama Hindistan’daki diğer devletler yapamadı? Diğer tüm şeylerde olduğu gibi, mesele tarihtir. Kerala’nın güçlü bir topluluk katılımı ve örgütlenme geleneği vardır – bu, 2019’daki Kerala selleri sırasında da görülmüştür ve topluluğun olağanüstü çabaları felaketi azaltmaya yardımcı olmuştur. Özellikle sağlık hizmetleri gibi önemli konularda, kilit meseleler için karar verme ve uygulama hükümette topluluk düzeyinde dağıtılmış haldedir. Bu, hükümetin genellikle planları ve stratejileri diğer eyaletlerden çok daha iyi uygulayabileceği anlamına gelir. Kerala’nın nüfusunun ülkedeki en eğitimli ve aynı zamanda en politik nüfus oluşu da yardım etmiştir. Hükümet bunların çoğunu komünist kökenlerine borçludur. Hükümet tarafından benimsenen genişletici maliye politikası da CPM’nin ideolojik konumlarıyla uyumludur.

Ancak Kerala’yı komünist bir devlet olarak adlandırmak yanlış olur – Kerala’daki CPM hükümeti en iyi ihtimalle sosyal demokrattır. En başından beri, Kerala’daki Komünist hükümet Hint Anayasası’nın parametreleri dahilinde çalışmaya gayret etti. Bu, Kongre parti hükümetinin (ve daha sonra diğerlerinin) Merkezde ve Hindistan Komünist Partisi’nde (Marksist) Kerala’da birlikte yaşaması için gerekliydi.

Hükümet, bazı büyük işçi kooperatiflerine ev sahipliği yapsa da, sağlık da dahil olmak üzere eyaletteki tüm sektörlerde özel teşebbüsler bulunmaktadır. Ülke dışından gelen işçi dövizleri eyaletin GSYİH’sına önemli bir katkıda bulunur- Kerala Hindistan dışına en çok göç verenlerden biridir, özellikle Körfez ülkelerine… Hükümet için bir diğer önemli gelir kaynağı, her yıl aldığı çok sayıda uluslararası turist ziyaretidir.

Kerala’daki Komünist hükümet sermaye ağında faaliyet gösterir ve aynı zamanda onun kısıtlamalarına bağlıdır – hükümetin önerdiği ekonomik yardım paketi fonların Merkezi hükümet tarafından teslim edilmesine bağlıdır. Bu teslimat, kabul edilebilir mali açık seviyesini düzenleyen yasalara tabidir ve bu da uluslararası finans sermayesinin hizmetkarıdır. Nihayetinde Kerala’nın Covid krizine uzun vadede önerdiği müdahale, sermaye mantığı tarafından kısıtlanacaktır. Toplumsal katılımı, siyasi bilinci ve refah devleti tarihi, hükümetin fırtınayı diğerlerinden daha iyi bertaraf etmesine izin veriyor.