KAPİTALİZM VE EKOLOJİK YIKIM: MÜCADELE YOLLARI VE ALTERNATİFLER