Karl Popper

THIS RUTHLESS CRITICISM OF ALL THAT EXISTS: MARXISM AS SCIENCE

Whereas today’s chic critical theorists uphold a variety of post-Marxist European theoretical tendencies so as to dismiss and castigate Marx, I uphold Marxism to castigate these theoretical tendencies. I am not claiming, to be clear, that we cannot borrow from some of the insights of these tendencies but only that, as tendencies, they are theoretically inferior to Marxism regardless of the latter’s purported flaws.... Tamamını Oku...

VAR OLAN HER ŞEYİN ACIMASIZ ELEŞTİRİSİ: BİLİM OLARAK MARKSİZM

Bugünün moda eleştirel teorisyenleri çeşitli post-Marksist Avrupalı teorik eğilimleri üstün tutarak Marksizmi red ve mahkûm ederken, ben ise tersine, Marksizmi üstün tutarak bu teorileri mahkûm ediyorum. Daha açık olmak açısından şunu da belirteyim; bu eğilimlerin kimi içgörülerini ödünç alamayacağımızı söylemiyorum, sadece, eğilimler olarak alındıklarında (Marksizmin iddia edilen kusurlarına bakılmaksızın) Marksizme göre teorik bakımdan daha aşağı konumda olduklarını belirtiyorum.... Tamamını Oku...