Karl Marks

Marksizmin Komünizm Düşüncesi

Kurucu Marksizmin komünizm teorisi üç temel sütun üzerinde yükselir. “Marksizmin üç bileşeni” terimiyle ifade edilen bu bütünsel yapı, Alman felsefesi, İngiliz ekonomi politiği ve Fransız sınıf mücadelesi referanslarıyla kodlanır. Bir isim/kavram olan Marksizm, Marx ve Engels tarafından kurulan bilimsel komünizm teorisini ve onun devrimci hareketini anlatır. Marksizm bilim, felsefe ve siyaset alanlarına yaslanarak teorik bütünlüğünü kurar, kendini yeniden ve genişleterek üretir. Marx ve Engels, komünist teoriye sıçrayan ilk kopuşlarını burjuva bilim ve felsefe alanında gerçekleştirirler. Komünizm teorisini kurmaya ve geliştirmeye bir burjuva bilimi olarak çağın egemen düşünce tahtına kurulmuş olan “ekonomi politik”i hedef alarak ve eleştirerek başlarlar. Burjuva bilim ve felsefeden köklü epistemolojik kopuş anlamı taşıyan ilk teorik çalışmalar, aynı zamanda komünizm teorisine bir girişi de temsil eder.... Tamamını Oku...