Yazarlara Çağrı: #Dosya04 Yeni Eksen Rusya ve Çin

1990’lı yıllar, SSCB’nin yıkılışı ve Çin Halk Cumhuriyeti’nde kapitalizmin restorasyonu ile birlikte, ABD’nin tek yanlı küresel hakimiyetinin dönemi olmuştu. ABD’de 2008’de patlak veren ve günümüze değin etkileri süren uzun bunalım, uluslararası ilişkilerde dengeleri değiştirmiş görünüyor.

Ekonomik bir güç olarak Çin’in, askeri bir güç olarak Rusya’nın yükselişi, son onyılın en çarpıcı olguları arasında. ABD’de Trump yönetimiyle birlikte esen yeni Soğuk Savaş rüzgarları, bu iki devletin ABD hegemonyasını sorgulama girişimlerine bir yanıt olarak da okunabilir.

Ancak gerçekte her iki devlete ve birlikte oluşturdukları (ya da oluşturamadıkları) odağa dair özgün analiz çabaları olmaksızın, gerçekten Rusya ve Çin’in ABD hegemonyasını tehdit ettikleri söylenebilir mi? Her ikisi de oldukça kendine özgü tarihsel arka planlara sahip bu iki devlette bugün hüküm süren ekonomik, sosyal, siyasal düzenler nasıl çözümlenebilir?

4. Dosyamızda bu konuyu ele almayı amaçlıyoruz. Aşağıda önerdiğimiz başlıklar ve sizlerin ekleyecekleriyle bu tartışmayı derinleştirmeyi umuyoruz:

I. Tarihsel Arka Plan:

SSCB-Çin ilişkileri, siyasal rejimler, neden birlik olamadılar, 1960’larda yaşanan Çin-Sovyet kopuşması.

II. Güncel İlişkiler:

a) Rusya-Çin ekonomik ilişkileri (finans, enerji, ticaret, karşılıklı doğrudan sermaye yatırımları)

b) Moskova ve Pekin’in uluslararası yüzü örgüt ve oluşumlar (BRICS, ŞİÖ, G20, BRI, Avrasya Birliği, APEC)

c) Çin-Rusya ikilisinin küresel politikaları (ABD, Kore Sorunu, yaptırımlar, İran, Güney Çin Denizi, işbirliğinin sınırları, Suriye)

d) Medyatik hegemonya mı? Çin ve Rusya’nın uluslararası iletişim politikaları ve hegemonya mücadeleleri (Sputnik, RT, Pekin Radyosu, Xinhua ajansı, Yandex, vb.)

III. Kürenin içine bakmak:

a) Çin ve Rusya’da toplumsal muhalefet ve hareketler, işçi sınıfı mücadeleleri

b) Çin (ÇKP) Marksizmi ve Şi Jin Ping’in “Çin Rüyası”. Mao Zedung’un “Marksizmin Çinlileştirilmesi”nden Şi Jin Ping’in “Çin karakterli modern sosyalizm”ine süreklilik ve kopuşlar.

c) Putin Rusyası’nda siyasal yaşam

Son yazı gönderme tarihi: Türkçe yazılar için 16 Ağustos 2018, İngilizce ve Rusça dillerinde ulaştırılacak yazılar için ise (çeviri süresini de dikkate alarak) 1 Ağustos 2018’dir.

Dosya yayın tarihi: 16 Eylül 2018

Hazırlayacağınız makalelerde temel perspektif, kaynakça ve referanslar için Abstrakt Dergi’nin yayın politikasını ve yazım kurallarını (http://www.abstraktdergi.net/yazarlara/) esas alırsanız memnun oluruz.

Katkılarınızı bekliyoruz.

e-posta: [email protected] 

Dosya editörleri

Mühdan Sağlam
Emek Yıldırım