Çeviriler

karl-marx-father-sociology_ae0040fe45176dc8İşçi Yönetimindeki Kooperatif İşletmeler Üzerine / Karl Marx

Çalışan kitleleri kurtarmak için, kooperatif emek ulusal boyutlarda büyümeli ve dolayısıyla, ulusal araçlar yoluylagüçlendirilmelidir. Oysa toprak beyleri ve sermaye lordlar her zaman kendi ekonomik tekellerinin savunması ve idamesi için siyasi ayrıcalıklarını kullanacaklardır.

rosa2İşçi Kooperatifleri Yeni Bir Toplumun Temeli Olabilir mi? / Rosa Luxemburg

Üretim alanında bir kooperatif oluşturan işçiler, kendilerini demir yumrukla yönetmenin çelişkili zorunluluğuna maruz kalırlar. İşçiler kapitalist girişimcinin rolüne bürünmek zorundadır –ki bu çelişki, üretim kooperatiflerinin sonunu getirir; ya saf kapitalist işletmelere dönüşürler, ya da eğer işçilerin çıkarları egemen olmaya devam ederse, çözülmeyle sonlanırlar.