Nejat Aslan

KIZIL SPOR ENTERNASYONALİ

Bu yazıda, işçi spor kulüplerinin gelişimini ve bu hareketin bir parçası olan komünist işçi spor kulüplerinin uluslararası birliği olarak Kızıl Spor Enternasyonali’ni ele alacağız. Olimpiyatlara karşı Spartakiyad’ların düzenlenmesinden, İspanya İç Savaşı’na katılmaya kadar oldukça zengin bir tarihe sahip olan Kızıl Spor Enternasyonali’nin deneyimini bugüne aktarmaya çalışacağız.

... Tamamını Oku...

DILEMMAS OF BOLIVARIAN SOCIALISM

Why has the Venezuelan experiment, which in the 2000's was the primary source of interest for the global left, lost most of its shine today?

In this piece, we attempt to analyse why the Bolivarian process developed under the leadership of Hugo Chavez and after his untimely death, led by Nicolas Maduro, had entered an impasse.

... Tamamını Oku...

Bolivarcı Sosyalizmin Açmazları

Chavez, bu yoldan, sermaye oligarşisi ile çatışmadan, kapitalist üretimi aşmayı umuyordu. Oysa sermaye hakim biçim olarak, ekonomide başka mülkiyet biçimlerine yer bırakmaz, onları da kendisine tabi kılar. Ekonomik iktidarı burjuvazinin ellerinden söküp almadan, ekonominin hakim tepelerinde sosyalist üretimi hakim kılmadan, bırakın sosyalizmi, sosyalist inşadan dahi söz edilemez. Komünlerin sayısı arttıkça, ekonomide sosyalizmin hakim olacağını sanmak kadar büyük bir yanılgı olamaz. Zira sermaye, hakim ekonomik ilişki olarak, farklı ekonomik ilişkileri da kendisine eklemleyebilir.... Tamamını Oku...