Dilek Uygül

TAYVAN VE ULUSALLIK: KÖKENLER VE OLASILIKLAR

Bu makale, ilgili okuyucu için Tayvan ulusal kimliğinin tarihi gelişimini ve konuyla ilgili halihazırdaki çıkarımlara yönelik mütevazı bir tanıtıcı yazı olmayı amaçlamaktadır. Aslına bakılacak olursa, Doğu Asya siyaset çalışmalarında da bu konu verimli bir araştırma alanı olmakla beraber bölgenin siyaseti başka yerlerde her ne kadar tartışma konusu olsa da üzerine nadiren tartışılan bir konudur.... Tamamını Oku...
Dilek Uygül

Dilek Uygül

Ankara Üniversitesi'ndeki lisans eğitimini tamamladıktan sonra 2005 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ndeki Uluslararası İlişkiler alanındaki yüksek lisans eğitimini yarıda bırakarak Tayvan Milli Eğitim Bakanlığı'ndan almış olduğu bursla Tayvan'a gitmiştir. National Tayvan Normal Üniversitesi'ndeki(國立師範大學)1 yıllık Mandarince dil eğitiminin ardından 2006 yılında National Zhengzhi Üniversitesi'nde(國立政治大學)başladığı Uluslararası İlişkiler programındaki yüksek lisans eğitimini 2009 yılında yazmış olduğu "National Identities and Cross-Strait Relations: Economic Liberalization vs. Political Democratization"(《國家認同與兩岸關係:經濟自由化 vs. 政治民主化》)başlıklı teziyle bitirmiştir. 2010 yılından beri New York'ta çalışıp ikamet etmektedir.