abstrakt internet dergisi yayın hayatına başlıyor.

Bu bir başlangıç değil!

Bizler, Gazi’den Gezi’ye ve Rojava’ya uzanan bir zamanın ve mekanın devrimcileriyiz. abstrakt bu takvimde bir an, bu haritada bir im.

Akademide ve sokaklardayız. Aklımızda bir soru var: Üniversitenin anaakım koridorlarını aşındırmaya çalışan eleştirel cümleler ile meydanlardan yükselen devrimci seslerin diyaloğu nasıl mümkün olabilir?

Devrimci militana temas eden, onun eylemine kılavuzluk eden ve onun politik deneyiminden beslenen bir düşünsel üretimin olanaklarını arıyoruz.

abstrakt, İnternet ortamında karşı hegemonik bir mevzi olmayı hedefliyor. Kapitalist hegemonyaya karşı düşünsel bir taarruz cephesi. Marksizmi ve tarihsel materyalizmi temel alan, sosyalizmi amaçlayan bir odak.

abstrakt, sanal alemdeki bir başka boşluğu daha doldurmaya çalışacak. Akademik, politik ve popüler olanın kesiştiği bir alanda içerik üreteceğiz. Okurla diyalog kurabilmenin imkanları olarak çokluortam araçlarını ve etkileşimli içerikleri yaygın olarak kullanacağız.

abstrakt yayın hayatına başlıyor. Bu bir başlangıç değil. Bizden önce düşünen, söyleyen ve eyleyenler oldu. İlhamı onlardan aldık. “Hayal gücü iktidara” diyenlerden. Onların hatıralarına atfediyoruz.