abstrakt internet dergisi yayın hayatına başlıyor.

Bu bir başlangıç değil! Bizler, Gazi’den Gezi’ye ve Rojava’ya uzanan bir zamanın ve mekanın devrimcileriyiz.

abstrakt bu takvimde bir an, bu haritada bir im. Akademide ve sokaklardayız. Aklımızda bir soru var: Üniversitenin anaakım koridorlarını aşındırmaya çalışan eleştirel cümleler ile meydanlardan yükselen devrimci seslerin diyaloğu nasıl mümkün olabilir?

Devrimci militana temas eden, onun eylemine kılavuzluk eden ve onun politik deneyiminden beslenen bir düşünsel üretimin olanaklarını arıyoruz.

abstrakt, İnternet ortamında karşı hegemonik bir mevzi olmayı hedefliyor. Kapitalist hegemonyaya karşı düşünsel bir taarruz cephesi. Marksizmi ve tarihsel materyalizmi temel alan, sosyalizmi amaçlayan bir odak.

abstrakt, sanal alemdeki bir başka boşluğu daha doldurmaya çalışacak. Akademik, politik ve popüler olanın kesiştiği bir alanda içerik üreteceğiz. Okurla diyalog kurabilmenin imkanları olarak çokluortam araçlarını ve etkileşimli içerikleri yaygın olarak kullanacağız.

abstrakt yayın hayatına başlıyor. Bu bir başlangıç değil. Bizden önce düşünen, söyleyen ve eyleyenler oldu. İlhamı onlardan aldık. “Hayal gücü iktidara” diyenlerden.

Onların hatıralarına atfediyoruz.

abstrakt, the internet magazine, is beginning publication.

This is not a beginning!

We are revolutionaries of a time and place extending from Gazi to Gezi and to Rojava. abstrakt is a moment in this calendar, a mark on this map.

We are in the academy and in the streets. We have a question on our minds: How is a dialogue possible between the critical sentences which try to attack the mainstream corridors of the university with the revolutionary voices being raised from the squares?

We are seeking the possibilities of intellectual production which is in touch with revolutionary militants, provides theoretical guidance to their action, and which is fed by their political experience.

abstrakt aims to constitute a counter-hegemonic space on the internet. An intellectual front of attack against capitalist hegemony. A focal point aimed at socialism and based in Marxism and historical materialism.

abstrakt aims to fill another empty space in the virtual world. We will create content in a space where the academic, the political, and the popular intersect. We will make use of multimedia tools and interactive content for their potential for establishing a dialogue with the reader.

abstrakt is beginning its publication. This is not a beginning. Before us there were others who thought, spoke, and acted. We draw inspiration from them. From those who spoke of “the power of dreams in command”.

We dedicate this to their memories.