Birinci dosyamızda “Komünizm mi Komünalizm mi?” diye sorup, “Komünizm!” diye cevapladık. İkinci dosyamızda ise “Komünizm Günceldir!” diyor, neden ve nasıl bir devrimin kıyısında olduğumuzu, ne yapmamız gerektiğini ve devrimin ekonomiden gündelik ilişkilere kadar hayatımızı nasıl değiştirmeye başlayacağını tartışmak istiyoruz.

Evet, faşizm tüm pervasızlığıyla toplumun kılcal damarlarına kadar yayılmışken, dört bir yanımız kapitalist tahakkümle çevriliyken söylüyoruz bunu. Zira rejimin bir yönetememe krizi içine girdiğinden dolayı bu kadar saldırganlaştığını ve güneşin doğmaya en yakın olduğu anın gecenin kör karanlığı olduğunu biliyoruz.

Bu kapsamda, elbette ki tüketici bir liste sunma iddiasında olmasak da, komünizmin güncelliğini tartışacak bir dosyanın bazı sorulara odaklanmasını elzem görüyoruz. Üretimlerinizde sizlere yol göstereceğini umduğumuz bu soruların bazıları birlikte cevaplanabileceği gibi bazıları da alt başlıklara ayrılarak tartışılabilir. Ya da bunların dışında kalan sorularınızı da sorup, cevaplayabilirsiniz.

Devrimin aşamaları olarak demokratik devrim, işçi-köylü sovyetleri cumhuriyeti, proletarya diktatörlüğü, sosyalizm, komünizm bugün için ne ifade ediyor?

Devrimin iç ve dış sınırlarını yeniden düşünmek: Türkiye, Rojava, Bâkur ve Ortadoğu ve belki de Kuzey Afrika’yı içine alan bir “bölge devrimi”  fikri bize yeni bir ufuk önerebilir mi?

Kapitalizm neden her geçen gün daha çaresiz bir şekilde faşizme ihtiyaç duyuyor?

Sosyalizm’in siyasi örgütlenme modeli nedir? “Sovyet” ile “meclis” arasında nasıl bir bağlantı vardır? Sosyalizm nasıl bir demokrasi öngörebilir? Sosyalizmde kuvvetler ayrılığı olmalı mı?

Sovyet ile meclis arasında nasıl bir bağ var?

Planlı ekonomiyi bugün nasıl düşünmeliyiz? Günümüzde hem merkezi, hem katılımcı demokratik, hem de üretken bir planlı ekonomi nasıl mümkün olabilir?

İnternet, bilgi teknolojileri ve robotlu üretim sosyalist bir ekonomiye nasıl bir katkı sunabilir?

Avrupa’daki Evrensel Temel Gelir (Universal Basic Income) tartışmalarını komünizmin  şafağı olarak değerlendirebilir miyiz?

Auroville gibi projeler somut komünizm deneyimi olarak düşünülebilir mi?

2008’de başlayan ve bugün de sürmekte olan son kapitalist kriz nereye doğru evrilebilir? Bu kriz hangi mücadele hatlarının önünü açıyor?

21. yy.’daki kimi mücadele deneyimlerinin (Venezuela, Bolivya, Rojava, Chiapas vb.) sosyalist bir devrime dönüşmesi nasıl mümkündür?

Stratejik ve ilkesel olarak sosyalist bir kültür inşası nasıl olmalı?

Ekolojik olan ile teknolojik olan birbiriyle çelişir mi yoksa birbirini güçlendirir mi?

Son yıllarda entelektüel çevrelerde sosyalist alternatife dönük artan ilgiyi nasıl değerlendirmeliyiz?

Ulusal sorunun çözümünde güncel sosyalist alternatif ne olmalıdır?

SSCB deneyiminde ulusal ve dini kimliklerin hak ve özgürlükleri nelerdi? Sosyalizm nasıl bir çoğulculuk sağlıyordu?

Kadın devrimini sınıf devrimi gibi aşamalandırmak mümkün müdür? Ya da gerekli midir?

Kadınların kurtuluşunun zeminlerini yaratmakta sosyalizm neden zorunlu bir rol oynar? Sosyalist feminizm dışındaki feminizmler neden yetersizdir?

Sosyalizm deneyimlerinde ailenin kadının kurtuluşu yolunda çıkardığı engeller nasıl aşıldı? Kadın özgürlük mücadelesinde bu deneyimlerdeki geri dönüşler neden yaşandı?

Yazılarınızı 1 Nisan 2017 tarihine kadar dosya editörlerimize veya  [email protected] adresine gönderebilirsiniz.

Göndereceğiniz yazılarınızın bazı biçimsel kurallara uyması gerekiyor. Bu konuda abstrakt yayın ve yazım kılavuzuna göz atmanızı öneriyoruz.

Hayalgücü İktidara!

Dosya Editörleri:

Canan Kaplan: [email protected],

Olcay Çelik: [email protected]