#DOSYA 06

KOMÜNİST ENTERNASYONAL'İN 100. YILDÖNÜMÜ

KOMİNTERN TARİHİNİN DÖNÜM NOKTALARI

Kapitalizmin varoluşsal bunalımı, insanlığı adım adım üçüncü bir dünya savaşına doğru sürüklerken, birinci emperyalist dünya savaşının ateş ve dumanı içerisinde, 100 yıl önce kurulan III. Enternasyonal’in mirasını anımsamanın ve proleter sınıf kavgasının enternasyonal yolunu yeniden kurmanın metodu üzerine düşünmenin zamanıdır.

... Tamamını Oku...

KOMİNTERN VE DÜNYA DEVRİMİ

Lenin, açıkça Rus devriminin Almanya Devriminin başarısı karşısında feda edilebileceğini, Almanya’daki devrimin kendi dinamikleriyle gelişmekte olduğunu belirtirken, bir yandan da bu devrimin gerçekleşememesi olasılığı karşısında doğan çocuğu yaşatmak gerektiğinin altını çizmiş oluyor. Hem ilkesel hem dahiyane bir öngörü olduğunu kabul etmek gerekiyor.

... Tamamını Oku...

FİNLANDİYA’NIN BAĞIMSIZLIĞI VE DÜNYA DEVRİMİ FİKRİ

Finlandiya deneyimi, muzaffer bir sosyalist devrimin UKKTH ilkesini pratik uygulması bakımından tarihsel olarak ilk deneyimdir. Bu çalışmada Lenin’in, burjuva bir hükümet başkanlığındaki Finlandiya Hükümeti’nin ayrı devlet kurma hakkını tanırken, öte yandan da komünistlerin iktidarı alması için ortaya koyduğu taktik dehaya tanık olacaksınız.

... Tamamını Oku...

KIZIL SPOR ENTERNASYONALİ

Bu yazıda, işçi spor kulüplerinin gelişimini ve bu hareketin bir parçası olan komünist işçi spor kulüplerinin uluslararası birliği olarak Kızıl Spor Enternasyonali’ni ele alacağız. Olimpiyatlara karşı Spartakiyad’ların düzenlenmesinden, İspanya İç Savaşı’na katılmaya kadar oldukça zengin bir tarihe sahip olan Kızıl Spor Enternasyonali’nin deneyimini bugüne aktarmaya çalışacağız.

... Tamamını Oku...

#MAKALELER

GELENEK VE MODERNİTENİN KAVŞAĞI: ARAP ALFABESİ

Bu yazıda öncelikli olarak Türkçe özelinde Lâtin ve Arap alfabelerine dair ortaya atılan belli başlı şehir efsanelerini çürüteceğim. Aynı zamanda, Türkçede gerçekleşen dönüşümü yirminci yüzyıldaki başka ortografik (yazım ve imlaya dair) reformlarla kıyaslayarak meseleyi politik-kültürel-ideolojik hegemonya üretimi bağlamına yerleştirmeye çalışacağım. 

... Tamamını Oku...

Dar Koridor’da Futbol Oynanır mı?

“Güçlü bir devlet ile güçlü bir toplumun” dar bir koridorda (aynı anda) var olma fikri Acemoğlu ve Robinson’un kitabının ana teması. Yazarlara göre “hem güçlü bir devlete sahip olabilir, hem de (aynı zamanda) güçlü bir toplum olabilirsiniz”. Acemoğlu aslında, tarihte bunun örneğinin neredeyse hiç mevcut olmadığını da belirtirken, bu fikrin ütopikliğini de ortaya koyuyor... Tamamını Oku...

Stalin Mao’yu durdurmaya çalıştı mı?

Daha önce bu telgrafların Türkçede yayımlanmamış olması nedeniyle, konunun Türkiyeli Marksist Leninist ve Maoist çevreler arasında henüz yeterli açıklığa kavuştuğu söylenemez. Telgraflaşmanın bağlamı, yenilginin eşiğindeki Guomindang yöneticilerinin ABD’nin dikte etmesi sonucunda bir “barış teklifi” ile ortaya çıkmalarıdır. Stalin ve Mao bu hamleyi nasıl yanıtlamak gerektiği üzerine tartışıyorlar.... Tamamını Oku...

EKİTAP – MODERNİTEYİ ELEŞTİREN MODERNİTE: AYDINLANMA, BİLİM VE EGEMENLİK

J. Moufawad Paul'un abstrakt dergi sayfalarında yayınlanan 1) Muzaffer Felaket Belirtileri: Modernite ve Hoşnutsuzlukları, 2) Var Olan Her Şeyin Acımasız Eleştirisi: Bilim Olarak Marksizm ve 3) Göğün Yeryüzüne İndirilişi: Egemen İktidar Teorilerinin Zorlantılı Ayini başlıklı yazılarından oluşan üçlemesini, başına Marksizmin Doğuşunu Düşünmek Üstüne başlıklı yeni kaleme alınmış giriş yazısını da ekleyerek kitaplaştırdık.

... Tamamını Oku...

EKOLOJİK ÇÖKÜŞ: KAVRAMLAR VE TARTIŞMALAR

Küresel ısınma (ve ekolojik çöküş) özü itibarıyla piyasa mekanizmasının yerine planlamayı, kâr hedefi yerine ihtiyaçların tatminini merkeze koyan bir kolektif aklı çağırıyor. Bu yoldaki ilk adımlarımız metalaşma sürecini tersine çevirmek; sorunun yapısal ve sınıfsal yönünü teşhir etmek; uzlaşma ve yetinme yerine sınıf mücadelesini tırmandırmak olabilir. Esas hayalperestlik planlı bir sosyalist ekonomiden bahsetmek değil, insanlığın ve ekosistemin kapitalizmde herhangi bir geleceği olduğuna inanmaktır.

... Tamamını Oku...

DARON ACEMOĞLU, ALİ BABACAN, DEMOKRASİ VE KAPİTALİZM

Acemoğlu ve Robinson’a göre ‘sürdürülebilir büyüme’ kulvarına en önde giren Britanya, bunu kapsayıcı ve çoğulcu kurumlardan ziyade ilksel birikim sürecinin hızlanmasına doğrudan katkı sunan merkezileşmiş malî-askerî bir devlet; bu devletin dışarıda yürüttüğü kesintisiz savaş, yağma, sömürgeleştirme politikaları; yine bu devletin bariz bir sınıf karakteriyle içeride desteklediği sanayileşme, sömürü ve birikim süreçleri sayesinde gerçekleştirmiştir.

... Tamamını Oku...