SOSYALİZM VE TEKNOLOJİ #DOSYA07 NE ÖLÇÜDE GERÇEKTİ? #MAKALE REM V. KAZANCIYAN - (Çev: C. Badem & A. Altınörs) BOLŞEVİK-KEMALİST “DOSTLUĞU VE KARDEŞLİĞİ” ZORUNLU DEVLET DİLİ GEREKLİ MİDİR? #MAKALE V.I. LENİN GELENEK VE MODERNİTENİN KAVŞAĞI: ARAP ALFABESİ #MAKALE DANIEL BARRY - (Çev: Güney Işıkara) STALİN MAO'YU DURDURMAYA ÇALIŞTI MI? #MAKALE ALP ALTINÖRS 100. YILDÖNÜMÜ #DOSYA06 KOMÜNİST ENTERNASYONALİN AYDINLANMA, BİLİM VE EGEMENLİK #EKİTAP J. MOUFAWAD PAUL MODERNİTEYİ ELEŞTİREN MODERNİTE: KAVRAMLAR VE TARTIŞMALAR #İKLİMGREVİ #CLIMATESTRIKE GÜNEY IŞIKARA EKOLOJİK ÇÖKÜŞ: #MAKALE REVİZYONİST EĞİLİMLERİN ELEŞTİRİSİ V. M. MOLOTOV

#DOSYA 07

SOSYALİZM VE TEKNOLOJİ

SOCIALISM, ENVIRONMENT AND COMPUTING TECHNOLOGY

The transition to what Marx termed a new metabolism with nature means that the system of production must be one subject to conscious planning rather than just a self-organized response to market demand. Advocacy of conscious planning in kind has been a preoccupation of mine for almost forty years now and is most prominently expressed in Towards a New Socialism[1]. In this article, I will look at some of the computer engineering and computer algorithm problems that I had researched to provide the background to that book and how I have now returned to them to address the issue of environmental planning.

... Tamamını Oku...

SSCB’DE BİLGİSAYAR AĞLARI İLE PLANLAMA

Sovyet bilim emekçileri, üretimin örgütlenmesinde bilgisayarın ve bilgisayar ağlarının önemi konusunda epey ileri öngörüler taşıyorlardı. Üretimin bilgisayar ve ağlarla planlanması, en temel fikirdi. Kapitalist dünyayla sürdürülen ekonomik, askeri ve teknolojik rekabetin içinde üretime yönelik tasarımlar, soğuk savaşın gizli dosyalarında ya da muhasebesi tam yapılamamış bir geçmişin sayfalarında kalsalar da yine de çarpıcı fikirler halinde filiz vermişlerdi.

... Tamamını Oku...

SOSYALİZM, ÇEVRE VE HESAPLAMA TEKNOLOJİSİ

Bilinçli aynî planlamanın savunusu neredeyse kırk yıldır zihnimi meşgul etmiş ve düşüncelerim en belirgin şekliyle Towards a New Socialism (Yeni Bir Sosyalizme Doğru) kitabımda ifadelendirilmiştir. Bu kitaba altyapı sağlamak için araştırdığım bazı bilgisayar mühendisliği ve bilgisayar algoritması problemlerini ve bugün çevreci planlama meselesine eğilmek için onlara nasıl geri döndüğümü bu makalede ele alacağım.

... Tamamını Oku...

#MAKALELER

EMEK DEĞER TEORİSİ

Kapitalist değerin oluşumunda, öznel niteliklerinden sıyrılmış emeğin, Adam Smith ile görülmeyebaşlandığı söylenebilir. Ricardo’da ise, tek değer ölçüsü olarak emekgörülmeye başlanmış ve emek üretkenliğindeki değişimlerin değere etkisi gibi emek ile değerin ilişkisinin derinleştirildiği aşamalar da tartışıldığı için, emeğin standart bir değer ölçüsüolup olamayacağınoktasına ulaşılmıştır.

... Tamamını Oku...

MAOİZM NEREDEN?

Dünyayı kavrayışı büyük oranda doğru olan ve bu temelde esasen devrimci bir duruş sergileyen Maoistler de vardır, bugünkü Çin partisiyle birlik içerisinde bulunan Üç Dünya Teorisi revizyonistleri de… Ancak dogmatikçe Mao karşıtı olan bir Marksist-Leninist, “Maoist” terimini her ikisini eşit biçimde kınamak için kullanabilir. 

... Tamamını Oku...

BOLŞEVİK-KEMALİST “DOSTLUĞU VE KARDEŞLİĞİ” NE ÖLÇÜDE GERÇEKTİ?

Dönemin çok sayıda belgesinin ve gerçeğinin de gösterdiği üzere, o koşullarda hem Kemalist Türkiye hem de Bolşevik Rusya için, farklı sosyo-ekonomik ve sosyo-politik düzenlere sahip devletler olarak aralarındaki aşılmaz çelişkileri gizlemek ve bunun yerine “kardeşlik ve dostluk” yanılsamasını yaratmak daha faydalı geliyordu. Bu yanılsama, sonradan, ikisi arasında “dostça ve kardeşçe” ilişkiler hikayesinin temelini oluşturdu.

... Tamamını Oku...

KIZIL KERALA’NIN COVİD BAŞARI HİKAYESİ – DERSLER VE SINIRLAR

Kerala, koronavirüsün nasıl yenileceğine dair parlak bir örnek olarak ortaya çıktı. Hindistan'da Covid pozitif vakalara sahip ilk eyalet (Ocak ayında), aynı zamanda eğriyi neredeyse düzleştiren ilk Hint eyaleti oldu. Kerala ayrıca tüm Hindistan eyaletleri arasında en yüksek iyileşme oranlarına sahiptir. Bu model o kadar etkili ki Washington Post'tan The Guardian'a kadar çok sayıda küresel gazete eyaletin başarısını kutladı. Bu başlıkları daha ilginç kılan şey, Kerala'nın Komünist bir parti tarafından yönetilmesidir.

... Tamamını Oku...

SERMAYENİN İMKANSIZLIĞI SOSYALİZMİN İHTİMALLERİ

Alp Altınörs’ün "İMKANSIZ SERMAYE - 21. Yüzyılda Kapitalizm, Sosyalizm ve Toplum" kitabını elime alıp yoğun bir iş yükü periyodunda iki gün içinde okuyup bitirdiğimde beni etkileyen en önemli husus kitabın başlığının da zaten işaret ettiği kapsamlı konuları, mütevazı ebatta basılmış 256 sayfalık bir kitapta gerçekten de şematikleşmeye, aşırı basitleştirmeye ve konularda kopukluk yaratan sıçramalara başvurmadan işleyebilmiş olmasıydı.

... Tamamını Oku...

ZORUNLU DEVLET DİLİ GEREKLİ MİDİR?

Biz Turgenyev’in, Tolstoy’un, Dobrolyubov’un, Çernışevski’nin dilinin büyük ve güçlü olduğunu sizden daha iyi biliyoruz. Biz, ulusal farklılık gözetmeksizin, Rusya’da yaşayan bütün ezilen sınıflar arasında mümkün olan en sıkı ilişki ve kardeşçe birlikteliğin kurulmasının mümkün olmasını sizden daha çok istiyoruz!

... Tamamını Oku...